การต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ทรุดตัวด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ by Admin


การต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ทรุดตัว ด้วยเสาเข็มไมโครไพล์การต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ทรุดตัว ด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ วิธีการที่สร้างความแข็งแรงให้กับรากฐากอาคารบ้าเรือนของที่วิศวกรหรือผู้ควบคุมการก่อสร้างเลือกใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาของการต่อเติมบ้านทรุดตัว

  • การต่อเติมบ้านอย่างไรไม่ให้ทรุดตัว

    เนื่องจากความต้องการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์การใช้สอยได้มากขึ้นหรือให้ได้ประโยชน์จากการใช้สอยพื้นที่อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องมีการต่อเติมบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัย แต่การต่อเติมนั้นมักจะนำปัญหาการทรุดตัวทำให้อาคารบ้านเรือนแตกร้าวซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างตัวอาคารเดิมกับสิ่งต่อเติมใหม่ บางครั้งอาจจะมีผลจากการดึงเอาส่วนของตัวอาคารเดิมมาด้วย ซึ่งก่อให้เกิความวิบัติ เจ้าของบ้านมักจะคิดว่าการต่อเติมเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยจึงต่อเติมโดยฝากโครงสร้างใหม่ไว้กับตัวอาคารเดิม เมื่อส่วนต่อเติมทรุดตัวลงจึงทำให้ดึงส่วนที่เป็นโครงสร้างบ้านเดิมมาด้วยทำให้เกิดปัญหาใหญ่ของการแก้ไขดังกล่าว

    ปัญหารากฐานของอาคารทรุดตัวสามารถป้องกันได้จากต้นตอก่อนการต่อเติม โดยการทำอย่างไรให้เกิดการทรุดตัวความแตกต่างระหว่างตัวอาคารเดิมกับส่วนต่อเติมน้อยที่สุด ฉะนั้นรากฐานของส่วนต่อเติมจะต้องอยู่บนเสาเข็มที่แข็งและหยั่งลึกลงไปในดินให้ได้ระดับเดียวกันกับตัวบ้าน คือการตอกเสาเขฺ็ม นั่นเอง ซึ่งการตอกเสาเข็มเสาเข็มปกตินั้นก็ไม่สามารถทำงานในส่วนต่อเติมที่มีพื้นที่แคบเช่นกัน ดังนั้นวิสวกรหรือผู้ควบคุมงานมักจะเลือกใช้การตอกเสาเข็มพิเศษ คือ เสาเข็มไมโครไพล์ ซึ่งเป็นเสาเข็มตาอกขนาดเล็ก ตัวเครื่องตอกเป็นปั้นจั่นขนาดเล็ก เหมาะกับการตอก เสาเข็มไมโครไพล์ ในพื้นที่จำกัด โดยสามารถรับน้ำหนักอาคารและกำหนดระดับความลึกได้ตามที่ต้องการเหมือนกับเสาเข็มทั่วไป


แสดงความเห็น


0 Commentsหน้าแรก |บริการของเรา |เกี่ยวกับเรา |บทความ |ติดต่อเรา

© Company 2017   www.ตอกเสาเข็มไมโครไพล์.com    All rights reserved   ข่าวสารเสาเข็มไมโครไพล์ ต้องการรับข่าวสาร จาก ตอกเสาเข็มไมโครไพล์.com ทางอีเมลล์